Nekalé praktiky

Nekalé praktiky podomních prodejců energií se začaly objevovat s liberalizací trhu a s větším výskytem soukormých subjektů obchodujících s energiemi (dodavatelů energií). Obchodníci, větší či menší mohou oslovovat potenciálné nové zákazníky různými formami, ale faktem je, že některé firmy využívají osobního prodeje k navýšení počtu zákazníků. Tito prodejci ve snaze získat větší počet odběrných míst se často uchylují k nekalým praktikám. K odhalování těchto praktik slouží mj. pomoc Energetického regulačního úřadu. 

Co s podomním prodejcem?

Mějte na paměti, že v první řadě jde obchodníkovi/podomnímu prodejci jenom a pouze o Vaše peníze a že nikdo nedává nic zadarmo, proto od nikoho nepřebírejte žádné pozornosti, např. sadu žárovek za zvýhodněnou cenu, pokud nechcete změnit dodavatele a s obchodníkem uzavřít novou smlouvu. Nejste-li si jisti nabídkou, nic nepodepisujte, nechte si čas na rozmyšlenou a proberte nabídku se svými příbuznými.

Nikomu neukazujte žádné doklady o stávajících dodavatelích energií, o vyúčtování energií, nepředkládejte doklady SIPO, ani osobní doklady, uvědomte si, že stávající dodavatelé mají veškeré doklady a údaje o Vás jako o spotřebiteli k dispozici a nepotřebují je proto vyžadovat. Obecně lze zákazníkům doporučit, aby s podomními prodejci nic nesjednávali. Těmto prodejcům jde totiž často pouze o provizi, kterou obdrží z podepsané smlouvy.

Pokud jste něco podepsali a své rozhodnutí chcete změnit a záležitost vyřešit bez sankcí, můžete od smluv uzavřených mimo obchodní prostory a prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tedy hlavně telefonickou formou, jako spotřebitel odstoupit nebo smlouvu vypovědět.

Odstoupit od smlouvy je možné ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření (§ 1829 OZ, § 11a odst. 2 EZ) a ukončení smlouvy podáním výpovědi je možné ve lhůtě do 15 dnů po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu (§ 11a odst. 3 EZ).

Více o nekalých praktikách lze nalézt na webu ERÚ [1].

Desatero obrany před šmejdy v energetice

Změna dodavatele energií

Odstoupení od smlouvy

Reference

  1. Energetický regulační úřad [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: http://www.eru.cz/cs/