Složky ceny elektřiny

Tento článek se zabývá strukturou ceny elektřiny pro konečného zákazníka. 

Jak porozumět faktuře za elektřinu

Na faktuře za elektřinu jsou položky pod označením Obchod s elektřinou. Jedná se o platbu, kterou získá dodavatel elektřiny. Dodavatel/obchodník [1] se snaží nakupovat elektřinu co nejlevněji tak, aby mu zbyl co nejvyšší zisk, když se odečtou veškeré náklady.

Distribuční služby – vzhledem k tomu, že elektřina se k nám dostává přes elektrické vedení, je třeba platit také za jeho správu, ztráty a vůbec připojení odběratele k síti. O to se stará provozovatel distribuční soustavy v dané lokalitě.

Systémové služby zajišťuje provozovatel přenosové soustavy. Jeho úkolem je zajistit požadovanou kvalitu a stabilitu elektrické energie. Prostřednictví podpůrných služeb vyvažuje odchylku v síti (rozdíl mezi výkonem elektráren a zatížením sítě) tak, že aktivuje regulační energie (např. určené elektrárny vyrobí víc elektřiny nebo naopak sníží výkon).

Činnost OTE – operátor trhu s elektřinou zprostředkovává obchod s elektřinou.

Podpora POZE – jedná se o platby, které se rozdělují mezi výrobce elektřiny z OZE, kteří mají nárok na garantované výkupní ceny (když jsou vyšší, než tržní). Také jsou financované další podporované zdroje, jako například kogenerace (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). 

Kontrolu vaší faktury si můžete provézt na Kontrolním kalkulátoru Energetického regulačního úřadu [2].

Obr.1 Faktura za spotřebu elektřiny domácnosti

Složky ceny elektřiny

V průběhu let se mění poměr mezi jednotlivými složkami ceny za elektrickou energii. Graf znázorňuje rozložení ceny elektřiny v roce 2017 při celkové spotřebě 2 083 kWh ve dvoučlenné domácnosti v bytě 2+1.

Pro porovnání cen různých dodavatelů existuje řada kalkulaček. Mnohé z nich jsou ovšem komerční a upřednostňují subjekty, které si zaplatí lepší pozici. Mezi ty spolehlivé patří například kalkulačka na webu ERÚ

Více informací je možné najít na stránkách Energetického regulačního úřadu.

Obr. 2. Struktura platby za elektřinu

Jak určit potřebnou hodnotu jističe

V případě, že řešíte připojení odběrného místa, změnu dodavatele elektřiny, tarifu či distribuční sazbu, potřebujete správně zvolit proudovou hodnotu hlavního jističe. Pro výpočet je potřeba znát příkon jednotlivých spotřebičů. V diagramu je znázorněno, jaké potřebujeme hodnoty jističe pro dané příkony (součet příkonu spotřebičů).


 

Obr. 3. Maximální možný́ příkon při určitých hodnotách jističe

Reference

  1. Energetický regulační úřad, obchodníci, dodavatelé [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: https://www.eru.cz/cs/informacni-centrum/obchodnici-dodavatele
  2. Energetický regulační úřad, Kontrola faktur za elektřinu [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: http://www.eru.cz/cs/kontrola-faktur-za-elektrinu