Napěťové hladiny

Napětí (značka V-volt) v síti je jedním ze zásadních parametrů, podle kterého určujeme stabilitu sítě. Pro přenos elektrické energie na dlouhou vzdálenost je výhodné využívat co nejvyšší napětí, aby se minimalizovaly ztráty k poměru přeneseného výkonu.

V České republice využíváme nejvyšší napěťové hladiny o hodnotě 400 kV. Na úrovni 400 kV, 220 kV a 110 kV se jedná o přenosovou soustavu, na nižších úrovních napětí se jedná o distribuční soustavu.

V elektrizační soustavě ČR existuje kromě přenosové soustavy a tří distribučních soustavy ještě více než 300 lokálních distribučních soustav připojených k regionálním distribučním soustavám. K elektrizační soustavě je připojeno na všech napěťových úrovních cca 5,8 milionů zákazníků.

Většina velkých výroben je připojena do přenosové a distribučních soustav na napětí 110 kV. Cca 2 000 MW instalovaného výkonu ve zhruba 12 tis. malých výrobnách je připojeno na úrovni vysokého a nízkého napětí do distribučních soustav. [1]

Rozdělení:

Malé napětí (mn) do 50 V

Nízké napětí (nn) 50 V - 1 000 V

Vysoké napětí (vn) 52 kV - 300 kV

Zvláště vysoké napětí 300 kV - 800 kV

 

Schéma přenosové soustavy

Obr.1. Schéma přenosové soustavy [2]

Reference

  1. Holasová, Adéla. Ekonomické zhodnocení modelu konceptu Smart Grids. [Diplomová práce]. Praha : FEL ČVUT v Praze, 2014.
  2. ČEPS, a.s. Data do kapsy 2017. Praha : autor neznámý, 2017.