Technické parametry elektřiny

U zrodu elektrické energie byla řada vědců, jako například Stephen Gray (1670-1736), Pieter van Musschenbroek (1692-1761), Luigi Galvani (1737-1798), Alssendro Volta (1745-1827), Michael Faraday (1791-1867), Zénobe Theofil Gramme (1826-1901), Werner Siemens (1816-1892) nebo Antonia Pacionttiho (1841-1912).

Byl to ale Američan Thomas Alva Edison (1847-1931), který dokázal elektřinu nejen vyrobit a využívat, ale také rozvádět. 4. září 1882 byla tak zprovozněna první veřejná elektrická síť v New Yorku. Zdroj stejnosměrného proudu tak nemusel být přímo v residenčních budovách, ale byl přiveden pomocí zakopaných vodičů. Za průkopníka elektrifikace v Praze je považován František Křižík (1847-1941).

Tento způsob rozvodu elektrické energie byl ale poměrně nevýhodný, protože byl omezený pouze na vzdálenost několika jednotek kilometrů. Důvodem byly vysoké relativní ztráty, které vznikaly při přenosu na nízké napěťové hladině.

Nikola Tesla (1856-1943) byl velkým propagátorem střídavého proudu. Vzhledem k tomu, že bylo již možné měnit napěťové hladiny, na dlouhou vzdálenost se používalo vyšší napětí, a tak bylo množství ztracené energie v poměru k přenesenému výkonu nižší. Jedním z hlavních argumentů pro přechod na střídavý proud bylo vybudování vedení střídavého proudu z vodní elektrárny u Niagarských vodopádů do města vzdáleného 40 km. [1]

Výhody elektrické energie – lze ji snadno transformovat na jiné druhy energie, je snadné ji rozvádět na velké vzdálenosti

Nevýhody elektrické energie – nelze ji snadno akumulovat

 

Elektrický výkon 

Výkon je určen obecně jako práce W [Watt] vykonaná za dobu t [hodiny]:

P=W/t

 

Elektrický proud

Elektrický proud je buď stejnosměrný nebo střídavý.

Stejnosměrný proud

Elektrický výkon stejnosměrného elektrického proudu I a napětí U je daný vztahem P=U.I. Jednotkou elektrického výkonu je watt [W].

Střídavý proud

Elektrický výkon střídavého elektrického proudu a napětí je daný vztahem P=U.I.cos φ.

φ znamená fázový posun mezi napětím a proudem

Jedná se pouze o činnou složku celkového (zdánlivého) výkonu. Zdánlivý výkon obsahuje ještě jalový výkon. [2]

 

Soustava

Energetická soustava

Soubor energetických zařízení sloužící k výrobě, přenosu a distribuci různých forem energie

Elektrárenská soustava

Soubor paralelně spolupracujících elektráren (i tepláren) řízených centrálně dispečerskou službou

Elektroenergetická (elektrizační) soustava

Zahrnuje elektrárenskou soustavu a souhrn energetických zařízení sloužících k přepravě a změnám parametrů elektrické energie a k jejímu použití u spotřebitelů [3].

Reference

  1. Škorpík, Jiří. Zdroje a přeměna energie. Zdroje a přeměna energie. [Online] 2017. http://www.transformacni-technologie.cz. ISSN 1804-8293.
  2. Simopt. Výkladový slovník energetiky. ČEZ. [Online] 1999. https://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/vykladovy-slovnik-energetiky/hesla/el_vykon.html.
  3. Energetický zákon (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání v energetických odvětvích). [Online] https://www.eru.cz/documents/10540/475627/458_2000_Sb.pdf/ed24b8ad-bfe2-499d-a0bf-9ffcc0e8978d.