Smart Grids

V roce 2005 zahájila svou činnost Evropská technologická platforma pro elektrizační síť budoucnosti (ETP SG). Jejím cílem bylo formulovat a propagovat vize o rozvoji evropských elektrických sítí do roku 2020 a dále. ETP SG se zaměřuje na koncept energetického systému budoucnosti Smart Grids.

Koncept

Na obrázku je zjednodušeně znázorněná myšlenka konceptu.  Na všechna odběrná místa budou nainstalovány takzvané chytré elektroměry (smart meter), ty budou v pravidelných intervalech odesílat aktuální informace o spotřebě. Měřiče budou zpracovávat spotřebu budovy. Jestliže bude vybavena tzv. chytrými spotřebiči, nebo generátory elektrické energie (fotovolatické panely, ...) každý z nich bude připojen na měřič zvlášť. Pomocí vhodných komunikačních kanálů se tak informace dostanou do centrálního řídícího střediska, kde budou vyhodnoceny a postoupeny na trh s elektrickou energií (resp. burzu). Bude stanovena aktuální cena za elektrickou energii v závislosti na potřebě - jestli je v síti přebytek či nedostatek elektrické energie. Informace o aktuální ceně elektrické energie se tak pomocí obousměrné komunikace vrátí zpět ke spotřebiteli a ten tak bude mít možnost volby - kdy a za kolik spotřebovávat elektrickou energii. Dále Smart Grids počítá s předpokladem, že vznikne systém zařízení, která budou schopná elektrickou energii akumulovat nebo naopak poskytovat k dispozici v době potřeby. Jedná se například o elektromobily.

Obr.1. Koncept Smart Grids [2]

Součástí konceptu jsou také takzvané chytré domy a spotřebiče, jež bude moci spotřebitel nastavit tak, aby optimalizoval svou spotřebu. Zapnou se ve chvíli, kdy je cena za elektrickou energii nejnižší, v době přebytku v síti. Tento systém bude tak v podstatě do určité míry automaticky regulovat výkyvy v síti (nevyváženost). Koncept si tak slibuje, že bude možné pokračovat v aktuálním trendu - zvyšování míry obnovitelných zdrojů v energetickém mixu země.  [1]

V dokumentu Strategic Deployment Document for Europe's electricity networks of the future je koncept specifikován následujícím způsobem: „Smart Grids je elektrická síť, která dokáže chytře propojit aktivity všech zapojených stran – výroby, spotřeby elektrické energie, nebo obojí dohromady - za účelem efektivně zajistit udržitelnou, ekonomickou a bezpečnou dodávku elektrické energie. Smart Grids využívá inovativní produkty a služby společně s inteligentním monitorováním, ovládáním, komunikací a automatizovanými technologiemi za účelem:

  • snazšího připojení a provozu výrobců všech velikostí a technologií
  • umožnit spotřebitelům podílet se na optimalizaci fungování systému
  • poskytnout spotřebitelům lepší informace a možnost volby dodávek
  • výrazně snížit dopad celého energetického systému na životní prostředí
  • zvýšit úroveň spolehlivosti a bezpečnosti dodávek

Je třeba zvážit nejen technologie, trh a finanční rozvahy, dopad na životní prostředí, právní rámec, informační a komunikační technologie a migrační strategie, ale také společenské požadavky a vládní nařízení.“ [2]

 

Reference

  1. Holasová, Adéla. Ekonomické zhodnocení modelu konceptu Smart Grids. [Diplomové práce]. Praha : FEL ČVUT v Praze, 5 2014.
  2. SmartGrids, European Technology Platform (ETP). Strategic Deployment Document for Europe’s electricity networks of the future. EDSO for Smart Grids. [Online] 2010. https://www.edsoforsmartgrids.eu/policy/eu-steering-initiatives/smart-grids-european-technology-platform/.