Řízení elektroenergetické soustavy

Dle vyhlášky č. 306/2001 Sb. Energetického regulačního úřadu má každý́ odběratel právo odebírat elektrickou energii o jasně definované kvalitě. Mezi parametry elektrické energie v síti patří definovaná velikost napětí, frekvence, sinusový́ průběh napětí a symetrie mezi jednotlivými fázemi.

Řízení soustavy má za úkol provozovatel přenosové soustavy ČEPS, a.s, který k tomu využívá podpůrné služby. 

Systémová odchylka

Výkonová odchylka vzniká, když výkon elektráren (celková aktuální výroba) neodpovídá zatížení soustavy (celková aktuální spotřeba). V tom případě je nutné aktivovat regulační energii. Existuje řada způsobů, jak regulovat výkonovou odchylku – pomocí podpůrných služeb, obchodování na vyrovnávacím trhu nebo přeshraniční výpomoc/obchodování.

Obr.1. Změna zatížení v soustavě [1]

Podpůrné služby

K zajištění vyrovnané soustavy slouží podpůrné služby. Mezi podpůrné služby patří:

  • Primární regulace frekvence bloku
  • Sekundární regulace výkonu bloku
  • Minutová záloha
  • Snížení výkonu
  • Ostrovní provoz
  • Start ze tmy
  • Regulace napětí a jalového výkonu

Reference

  1. ČEPS, a.s. [online]. [cit. 2018-10-15]. Dostupné z: https://www.ceps.cz/cs/